klapy dymowe, klapy oddymiajace Klapy dymowe (oddymiające) to urządzenia, które ułatwiają ewakuację ludzi z pomieszczeń objętych pożarem oraz wszelkie działania ratownicze.


Zastosowanie

Zadaniem klap oddymiających jest ochrona pomieszczeń przed nadmiernym wzrostem temperatury (ochrona konstrukcji budynku), a także zadymieniem pomieszczeń. W razie pożaru zmniejszają pośrednie straty pożarowe wywołane przez wydzielający się dym i gorące gazy pożarowe.


Zalety klap dymowych

Odpowiednie zastosowanie klap oddymiających pozwala m.in. na obniżenie klasy odporności budynku oraz wydłużenie dróg ewakuacyjnych.

Klapy oddymiające są zawsze ściśle skoordynowane z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi obiektu, m.in. systemem sygnalizacji pożaru (SAP), instalacjami tryskaczowymi, układami sterowania bram i drzwi.

W zależności od wymagań przepisów projektowych, można dopasować odpowiednią wielkość siłownika klapy oraz zastosować napęd elektryczny lub pneumatyczny. Umieszczony w klapie oddymiającej siłownik, w razie pożaru uchyla segment klapy, co pozwala klapom dymowym spełniać szereg funkcji.


Funkcje klap oddymiających:

Prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe spełniają następujące funkcje:

1. Oddymianie pomieszczeń obiektu (nadrzędna funkcja)
2. Doświetlenie pomieszczeń
3. Wyłaz dachowy (przy zachowaniu odpowiednich wymiarów i elementów wyposażenia)
4. Przewietrzanie pomieszczeń, bez wzbudzania alarmu pożarowego obiektu (przy zastosowaniu dodatkowych elementów wyposażenia)

Zapytaj o wycenę klap oddymiających