Powierzchnia czynna klap oddymiających 1-skrzydłowych, o podstawie prostej i skośnej, wysokości H=300mm, kąt otwarcia skrzydła 140 stopni

klapa 1-skrzydłowa, podstawa PROSTA, o wysokości H=300mm (pdf)
klapa 1-skrzydłowa, podstawa SKOŚNA, o wysokości H=300mm (pdf)


Powierzchnia czynna klap oddymiających 1-skrzydłowych, o podstawie prostej i skośnej, wysokości H=350mm, kąt otwarcia skrzydła 140 stopni

klapa 1-skrzydłowa, podstawa PROSTA, o wysokości H=350mm (pdf)
klapa 1-skrzydłowa, podstawa SKOŚNA, o wysokości H=350mm (pdf)


Powierzchnia czynna klap oddymiających 1-skrzydłowych i 2-skrzydłowych, o podstawie prostej i skośnej, wysokości H=500mm, kąt otwarcia skrzydła 140 stopni

klapa 1-skrzydłowa, podstawa PROSTA, o wysokości H=500mm (pdf)
klapa 1-skrzydłowa, podstawa SKOŚNA, o wysokości H=500mm (pdf)
klapa 2-skrzydłowa, podstawa PROSTA, o wysokości H=500mm (pdf)


Powierzchnia czynna klap oddymiających 1-skrzydłowych, o podstawie prostej i skośnej, wysokości H=7500mm, kąt otwarcia skrzydła 140 stopni

klapa 1-skrzydłowa, podstawa PROSTA, o wysokości H=750mm (pdf)
klapa 1-skrzydłowa, podstawa SKOŚNA, o wysokości H=750mm (pdf)